top of page

Disclaimer

Avacon Holding B.V. stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Avacon Holding B.V. behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Avacon Holding B.V. sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • Het gebruik van deze website;

  • Het gebruik van informatie van deze website.

 

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde teksten en de gedeponeerde bemiddelingsmatrix op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Avacon Holding B.V.

 

Externe links

Deze site bevat links naar externe websites van Werkgevers en Werknemers. Avacon Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

 

Actueel

Avacon Holding B.V. hecht waarde aan de integriteit van aan haar gelieerde organisaties. Derhalve stellen wij het op prijs als u melding maakt van misbruik van ons platform in onderstaande gevallen. Wij zullen direct optreden bij het overtreden van onze integriteitsregels.

  • Beloningen die niet conform wetgeving worden uitbetaald

  • Piramide-constructies

  • Marketing-scamming

  • Ongeoorloofde reclame

  • Misbruik van verstrekte personalia in al haar vormen

 

Onjuistheden

Avacon Holding B.V. stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via onze contactpagina. Daarvoor bij voorbaat hartelijk dank!

 

Avacon Holding B.V., Groningen 2023

bottom of page