top of page

Information Security Officer

Den Haag

#1191

Voor onze opdrachtgever Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Information Security Officer.

Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardigersamenleving door het screenen van personen en organisaties. Dat betekent dat Justis relevante informatie analyseert en beoordeelt met als doel inzicht krijgen in (de betrouwbaarheid van) personen en organisaties om risico´s voor de samenleving te verminderen. Naast het screenen van individuele casussen kan het screenen van een gebied, sector of branche voor Justis ook een casus zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een maatschappelijk verschijnsel als ondermijning en fraude. Op basis van oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af, zoals deVerklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Voor Justis worden de inkooptrajecten centraal geregeld vanuit het IUC DJI.

 

Voor meer informatie over Justis kunt u terecht op www.justis.nl/overjustis/.

Achtergrond:

Justis is verantwoordelijk voor een juiste, volledige, tijdige en vertrouwelijke behandeling van grote hoeveelheden persoons- en bedrijfsgegevens verbonden aan screening. De beschikbaarheid van deze gegevens, en daarmee de continuïteit van de gegevensverwerking, staat voorop. Informatiebeveiliging hoort thuis binnen de bedrijfsvoering van Justis. De Information Security Officer van Justis (Security Officer) werkt nauw samen met alle betrokkenen in en rond de organisatie van Justis, is geplaatst in de afdeling IV en valt functioneel onder de CISO Justis.

Gevraagde werkzaamheden:

Als informatiebeveiligingsfunctionaris speel je een belangrijke rol in de beveiliging van de informatievoorziening van Justis. Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) en rapporteert aan de Chief Information Security Officer (CISO) over hoe de omgang met vertrouwelijke informatie moet worden ingericht en nageleefd zodat de veiligheid van informatie gewaarborgd is. Je assisteert de CISO bij de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)-maatregelen en overige securitymaatregelen in de IT-omgeving van Justis. Daarnaast toets je processen en procedures op de naleving van de gestelde kaders binnen wet- en regelgeving op het vlak van informatiebeveiliging. Je beheert en actualiseert het Information Security Management System (ISMS) van Justis en je stelt periodiek rapportages op over informatiebeveiliging bij Justis. Samen met de betrokken medewerkers voer je risicoanalyses uit ten aanzien van verschillende onderwerpen. Je volgt de ontwikkelingen van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. en privacy en adviseert de CISO over het te voeren beleid. Daarnaast doe je voorstellen om beleid te vertalen naar concrete acties en ondersteun je de organisatie bij de uitvoering van deze acties met als doel naleving van het informatiebeveiligingsbeleid te bewerkstelligen. Voorts analyseer je de resultaten van het gevoerde beleid, de voortgang van de implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties en de resultaten van controles. Je speelt een belangrijke rol in het stimuleren van het beveiligingsbewustzijn met betrekking tot informatiemanagement binnen de Justis-organisatie door het geven van voorlichting. Je signaleert proactief, gevraagd en ongevraagd over (nieuwe) beveiligingstechnologie en implementaties aan de CISO. De Security Officer faciliteert de businessorganisatie van Justis bij risicoanalyses en werkt samen met de privacyfunctie van Justis. Tegelijkertijd dient Justis ook compliance na te streven t.a.v. vereisten op het gebied van informatiebeveiliging zoals DigiD, Suwinet, BIO en NIS2.

 

Functie-eisen

  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding.

  • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen het IV-vakgebied.

  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring binnen het domein van Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  • De aangeboden kandidaat heeft kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), en/of de ISO27001/2-normen en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kan dit aantonen aan de hand een afgeronde opleiding en/of certificaat en/of werkervaring.

  • De aangeboden kandidaat heeft één of meer van de volgende certificaten zoals CISSP, CISM en/of CISA;

 

Overige informatie

Startdatum: Start 26 februari 2024

Inzet: 36 uur/week

Duur: 12 maanden met optie tot verlenging

Locatie: Den Haag

 

Ben jij die gedreven Information Security Officer die wij zoeken? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar sales@yobs.com. We kijken er enorm naar uit om van je te horen!

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Tammeling via telefoonnummer 0651403618.

bottom of page