top of page

Informatiehuishouding Specialist en Coach 

Den Haag

#1189

Voor onze opdrachtgever Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Informatiehuishouding Specialist en Coach

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft geadviseerd om het op orde brengen van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid tot een prioriteit te maken. In dit kader heeft het ministerie van JenV het actieplan ‘JenV Open op Orde’ opgesteld. Het actieplan JenV omvat de beoogde initiatieven om de Rijksbrede doelen te bereiken. Het actieplan vraagt van de taakorganisaties om haar informatiehuishouding op orde te brengen. Hiervoor zijn een aantal actielijnen gedefinieerd en een aantal prioriteiten. Binnen Justis is het project 'Justis Open op Orde' in het leven geroepen om hier invulling aan te geven. 2024 is een overgangsjaar van project naar lijn. De Expert informatiehuishouding gaat verder met goed borgen van de veranderingen in de organisatie. Organisatorische context en cultuur (Info in oorspronkelijk organisatorische context en cultuur is niet juist): De CIO van Justis is opdrachtgever voor het project 'Justis Open op Orde' en is vanuit die hoedanigheid de voorzitter van de stuurgroep, waarin 4 afdelingsmanagers zitting hebben, o.a. de afdelingsmanager IV gedelegeerd opdrachtgever is voor het project.

 

Er is een werkgroep die de operationele uitvoering van het project doet, de coördinatie van het geheel ligt bij de projectleider, welke vanuit afdeling IV is geleverd. Het project is onderverdeeld in 7 deelprojecten, waarin betreffende leden uit de werkgroep hun steentje aan bijdragen. De projectleider van 'Justis Open op Orde' rapporteert aan de interne stuurgroep en onderhoudt het contact met het JenV programma, vanuit het JenV programma zijn contactpersonen aangesteld voor de diverse taakorganisaties. De CIO heeft zitting in de CIO raad van JenV, waarvoor het adviesportaal informatiehuishouding als adviserend orgaan geldt. De Informatiehuishouding Expert neemt deel aan het adviesportaal. De rol van de gezochte coach informatiehuisdhouding is beschreven, de geschetste activiteiten dragen met name bij aan het borgen van het IHH beleid via de lijn binnen Justis, waarbij genoemde sleutelspelers optimaal hun rol kunnen uitvoeren.

 

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IVu0002ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

• Begeleiden van de Informatiehuishouding Expert, tbv het implementeren en uitvoeren van het Informatiehuishoudingsbeleid

• Begeleiden van (deel)projectleiders en werkgroepen van het project Justis Open op Orde

• Begeleiden van directieleden (o.a. Beleidsverantwoordelijke IHH) en afdelingsmanagers tbv IHH

• Ondersteunen bij het invoeren van gedragsrichtlijnen voor het omgaan met informatie

• Adviseren van IHH Expert tbv het ontwikkelen van een IHH opleidingsprogramma, o.a. leerdoelen voor verschillende doelgroepen

• Afdelingen adviseren in het Lean verbeteren van processen en benutten van informatiehuishouding mogelijkheden

 

Functie-eisen

  • De kandidaat heeft minimaal een HBO-opleiding afgerond.

  • Kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 opdracht uitgevoerd op InformatieHuisHouding gebied binnen de Rijksoverheid

  • Kandidaat heeft kennis van wet- en regelgeving rondom archivering en/of document- en informatiehuishouding, zoals de Archiefwet, de Wet Open Overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming.

  • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van management en/of professionals in informatiehuishouding.

  • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van procesverbetering en/of het implementeren van veranderingen.

 

Wensen

  • Conceptueel denken (van hoog naar laag) Communicatieve vaardigheden Affiniteit met duurzame toegankelijkheid, selectielijsten, bewaren en vernietigen, openbaarmaking, documentmanagement en archiefbeheer. Werkt goed samen binnen een multidisciplinair team

  • WO+ werk- en -denkniveau, gecombineerd met een opleiding in een relevante richting, zoals informatiekunde of archief- en informatiemanagement Ervaring met verander- en implementatietrajecten binnen organisaties Ervaring met Lean

 

Overige informatie

Startdatum: Start 1 mei 2024

Inzet: 24 uur/week

Duur: t/m 31-8-2024 zonder optie op verlenging

Locatie: Den Haag

 

Ben jij die gedreven Informatiehuishouding Specialist en Coach die wij zoeken? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar sales@yobs.com. We kijken er enorm naar uit om van je te horen!

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Tammeling via telefoonnummer 0651403618.

bottom of page